1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Concello de Camariñas

Esta axuda da Consellería do Mar ten de prazo ata 31/1/2012. Pode acadar ata o 60% dos gastos subvencionables e contempla, ademais de axudas para mellora das condicións e comercialización de produtos do mariqueo e acuicultura,  axudas para a comecialización de produtos procedentes esencialmente de desembarcos locais. Esta axuda da Consellería do Mar ten de prazo ata 31/1/2012.Axudas para investimentos en transformación e comercialización de produtos procedentes da pesca, marisqueo e acuicultura.

DOG 248 do 29/12/2012 Orden 12/12/2011. Consellería do Mar.


DATA REMATE: 31/01/2012
CONTÍA DA SUBVENCIÓN: -Ata 60% gastos subvencionables para Microempresas e PEME -Ata 30% do resto de empresas.
BENEFICIARIOS: - Persoas físicas ou xurídicas que sexan titulares de establecementos de transformación e/ou comercialización ao por maior de produtos da pesca, marisqueo e a acuicultura (xa existentes ou que se establezan novos centros) - Confrarías de pescadores e organizacións profesionais da pesca, marisqueo e acuicultura só para investimentos que non sexan subvencionados polas medidas 3,3 e3,4 do FEP (portos, desembarques efondeadereos e accións colectivas.
REQUISITOS DOS BENEFICIARIOS: - Non poderán nas persoas que concorran as circuntancisas previstas no artigo 10,2º e 3º da Lei 9/2007 do 13 xuño de subvecions de Galicia, nin as empresas en crise, nin nas que concorran as circunstancias do arigo 45,7º do Regulamento comunitarios 1005/2008 do sistema comunitario para previr a pesca ilegal, nin os operadores da ñosta comunitaria INDNR.
CONCEPTOS SUBVENCIONABLES:Investimentos en activos fixos materiais novos para: mellora de condicions de traballo, hixienicas, saúde e calidade do produto, reducion impacto ambiental, mellora emprego de especies pouco aproveitables, subproductos ou residos, comecializacion novos produtos, aplicación novas tecnoloxias ou metodos de producion ou comercializacion innovadores, comercializacion de produtos procedentes esencialemente dos desembarques locais e da acuicultura. Subvencionarase construcions e amplaicions, amquinaria, instalacións, equipos, instalacions de telefonia e informática, transporte interno.

Vostede non ten permisos para comentar nesta noticia.