1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Xosé Troiano recupera no seu aniversario para Camarinas.eu un dos naufraxios máis tráxicos da Costa da MorteTal día 21 do mes de xullo de 1884, fai 128 anos, houbo unha gran desgraza, un gran desastre tanto no material como no humán. O vapor español "Gijón" levaba correo pra Cuba pero tamén persoas que ían pra aló, non se sabe cantas persoas ían a bordo pero sábese que na Coruña embarcaran 54 e que xa viña de Santander de embarcar a máis xente. Tan só houbo 56 superviventes entre o vapor español e o inglés "Laxham" con quen chocou, así que botámoslle contas e estas dánnos moi malas novas. Suponse que poderían ir unhas 160 persoas polos cálculos dos xornais da época pero só son suposicións. Houbo outro vapor inglés con nome español chamado "Huelva". Este afundíu só, mais tivo sorte porque eiquí salvaríanse tódolos tripulantes. A nosa Costa Brava faltaríalle pouco pra que definitivamente se chamara Costa da Morte. Eiquí deixamos o que se relatou dende o xornal "El Imparcial", tal día como un mércores, 23 de xullo de 1884.

NAUFRAXIO DO “GIJÓN”

A tristísima nova deste aterrador sinistro, ignorado de case tódo-los xornais da noite, cundeu ben pronto con rapidez, producindo en todos unha fonda pena e unha grande ansiedade por coñecer detalles sobre a sorte que lle acontecera a moitas persoas coñecidas que ían a Cuba nesta viaxe do vapor-correo.
La Época foi o único xornal que publicou dous telegramas oficiais dando algúns interesantes pormenores.
Non omitimos medio para ampliar as primeiras novas, pero loitamos coa gravísima dificultade de que o vapor que conducía ós náufragos, únicos que poden dar informes sobre a catástrofe e a sorte que correron os seus compañeiros de infortunio está incomunicado mentres se resolve a consulta elevada á Gobernación sobre si lles alcanzan as disposicións sanitarias.
Xuntando tódolos datos que fomos reunindo, ei é aquí canto é posíbel saber ata o presente.
O vapor-correo Gijón, da Compañía Transatlántica, matrícula de Barcelona, forza de 300 cabalos e 2110 Tm, construído en Sunderland en 1873, saleu de Santander á unha da tarde do domingo 20 con correspondencia oficial e pasaxeiros para Cuba.
A travesía ata a Coruña debeu verificarse sen novidade, pois alí fixo escala e do porto da Coruña zarpou ás tres e media da tarde do luns 21.
Despois, a primeira nova que do Gijón se tivo foi a chegada dos náufragos salvados polo vapor Santo Domingo, do marqués de Campos. Este vapor acababa de cumplir cuarentena no lazareto de San Simón, na ría de Vigo, e marchaba cara a Coruña, cando doblando o cabo Fisterra e á altura de cabo Vilán e as Illas Sisargas, descubreu un bote salvavidas que pedía socorro, o cal prestou auxilio, trasladando a bordo 56 náufragos, entre os cais cóntanse dúas señoras e once ingleses.
Por eles, sóubose o pouco oficial que se comunicou a Madrid.
O Gijón tivera un choque  cara á altura de cabo Vilán co vapor inglés Laxham, procedente de Shangay e do Mar Negro.  O buque inglés foise inmediatamente a pique e o Gijón afundíuse ben pronto despois. A borraxeira era tan espesa que non permitiu que as dúas embarcacións se viran. Ademais, naquelas costas debía reinar algún temporal e mar grosa, porque na mesma tarde naufragou nun punto inmediato como é a entrada á ría de Camariñas o vapor inglés Huelva.
O choque entre o Gijón e o Laxham debeu acontecer, calculando a distancia entre a Coruña e á altura do naufraxio, pouco despois de escurecer; o bote salvavidas que recolleu o Santo Domingo e onde ían indistintamente náufragos das dúas embarcacións afundidas pasaron toda a noite loitando coas ondas, coidando que ata ás oito ou ás nove da mañá de onte non poideron ser vistos e amparados polo vapor que os levou ata a Coruña.
Segundo informes deles, sábese que outros dous botes salvavidas, un deles mandado por un oficial, levaban pasaxeiros e tripulantes que puideron salvarse do afundimento dos vapores.
Espanta a loita que tiveron que soster e quizais sosteñan aínda a estas alturas entre a vida e a morte, e é imposíbel non sentirse posuídos dunha terríbel ansiedade ata saber si lograrán alcanzar terra ou atopar outro buque que lles prestara auxilio.
As desgrazas non foron tantas como aconteceron noutras épocas, posto que agora, por causa da estación e o tempo en que van a Cuba un menor número de pasaxeiros.
Nembargantes, non son, por desgraza, tan poucas como cría o goberno, partindo da suposición de que só ían 54 pasaxeiros. Se non entendemos mal o telegrama do gobernador da Coruña, os 54 pasaxeiros a que fan referencia son os que embarcaron naquel porto, sen dicir ren do número dos que xa saíran de Santander.
A principal esperanza consiste na sorte dos outros dous botes salvavidas, cuxo encontro reduciría a pouco as desgrazas personais, pois indo en cada un aproximadamente 50 persoas, cos recollidos polo Santo Domingo, sumarían unhas 160 e poucas serían as que neles non se houberan salvado.
Ante esta inmensa desgraza, queda reducida nun lugar bastante secundario, a cuestión que aconteceu sobre si se debe ou non facer cuarentena ó Santo Domingo cuxos pormenores acharán os lectores, así como outras novas oficiais e particulares do sinistro nos telegramas que a continuación transcribimos.
Coruña 22 (3-12 tarde)  -O gobernador ó director xeral de Beneficiencia e Sanidade:
“O vapor español Santo Domingo entrou neste porto procedente do Lazareto San Simón, recollendo na travesía 56 náufragos dos vapores españois Gijón, correo de Cuba e inglés Laxham, procedente do Mar Negro e Shangay, que se foron a pique por chocaren. Como este buque (o inglés) ven de procedencia sospeitosa, e varios náufragos da súa dotación comunicaron cos do vapor Santo Domingo e os salvados do Gijón, prego a V.E. sírvase manifestarme si se debe ser novamente expedido á lazareto sucio, de onde precisamente ven de sufrir cuarentena o Santo Domingo, ou chegará que continue en observación é incomunicado, como se verifica cos náufragos, prara previr as consecuencias de comunicarse con outros de igual clase do vapor inglés tamén a pique”.
-“Gobernador da Coruña ó ministro de Gobernación: 22 (3-15 tarde):
-Segundo parte do director de Sanidade, acaba de entrar o vapor Santo Domingo neste porto, o cal trae 53 náufragos dos vapores español Gijón, da Compañía Transatlántica, e o inglés Laxham, procedente de Shangay e Mar Negro, que a 8 leguas desta capital fóronse a pique por haberen chocado, efecto da borraxeira, ás oito da noite de onte. Non se coñece o número de víctimas; pois, segundo unha manifestación dos náufragos salvados, aínda que arriara o vapor Gijón outros dous botes, o seu paradoiro ata de agora descoñécese. Telegrafío o alcalde de Fisterra por si pode obter algunhas máis novas do suceso. O vapor-correo saleu onte as tres e media da tarde deste punto, con rumbo a Cuba, embarcando nel a 54 individuos”.
- Un telegrama particular que nos facilita o destinatario:
"Coruña 22 (3 tarde) – Diríxase consulta o director de Sanidade acerca da admisión neste porto do vapor Santo Domingo, que acaba de chegar conducindo a varios pasaxeiros salvados do choque ocurrido anoite ás oito, a causa da densa borraxeira, entre o vapor-correo Gijón e un inglés. O Santo Domingo trae parte da tripulación do barco inglés. Os dous barcos chocaron e foron a pique”.
-Coruña 22 (4-12 tarde) – O capitán do vapor Santo Domingo, que acaba de fondear neste porto, dí que sobre o cabo Vilán recolleu un salvavidas con 56 náufragos do vapor-correo da Habana Gijón, entre eles dúas señoras e once ingleses. Manifesta o capitan que, segundo declaración dos salvados, ficaban dous botes no mar con xente, un mandado por un oficial. A catástrofe aconteceu por choque cun vapor inglés, que se foi a pique inmediatamente, e o Gijón quedou sumerxido. Non se coñecen máis detalles porincomunicaren o vapor Santo Domingo nin se houbo máis desgrazas personais”.
-Coruña 22 (8-40 noite) – O Gobernador ó director de Sanidade:
Interesa contestación ó telegrama desta tarde, consultando destino vapor Santo Domingo, que procedente do Lazareto de Vigo, recolleu á altura das Sisargas 56 pasaxeiros dos vapores que foron a pique Gijón, que conducía a Cuba a correspondencia, e Laxham inglés, procedente de Tangarano (Mar Negro). Solicita saída para Barcelona e embarque de mariñeiros da armada, porque facendo cuarentena en San Simón, non considera bastante para ser detido o comunicaren cos 16 náufragos do Laxham, cuxo punto de procedencia só ten tres dias de observación pola peste bubónica”.
-O director de Sanidade dispuxo que o vapor Santo Domingo, sufra tres días de cuarentena no Lazareto de observación da Coruña, e que se quere continuar a súa viaxe a outro punto contaránselle os tres días dende que recolleu ós tripulantes ingleses ata no que se desembarquen.

-Outro naufraxio, como xa dixemos, aconteceu o mesmo día 21, ás cinco da tarde, naquelas augas; ei eiquí o parte oficial, datado na Coruña:
“Coruña 22 – O alcalde de Camariñas comunícame a mala nova de naufragaren onte, ás cinco da tarde, o vapor inglés “Huelva”, salvándose a tripulación, os náufragos están incomunicados e prestáselles toda clase de socorros”.
Camariñas está ó norte de Corcubión e ten unha pequena ría entre a punta da Buitra e cabo Vilán.
Unha boa nova despois de tantas traxedias.

Vostede non ten permisos para comentar nesta noticia.