• Avaliacións do SAF no Concello de Camariñas

  O SAF (Servizos de Axuda no Fogar) é un elemento que ten como obxectivo atender a persoas ou unidades de convivencia no seu propio domicilio. Con el preténdese mellorar a calidade de vida dos seus usuarios posibilitando a permanencia destes na súa contorna de convivencia habitual, favorecendo e potenciando a autonomía persoal no propio domicilio e previndo situacións de dependencia ou exclusión social entre outras cousas.

  Deste xeito, no Concello de Camariñas xa son un total de 130 domicilios os que se ven beneficiados por este servizo gratuíto e que nesta semana viu como comezaban as roldas de inspección do mesmo. A concelleira de Servizos Sociais do Concello de Camariñas, Begoña Tajes, xunto coa nova coordinadora do SAF, Junquera Vázquez Casal, son as encargadas da realización desta rolda que pretende avaliar o servizo e consultar aos beneficiarios por se teñen algunha necesidade a maiores ou por se precisan axuda na realización de algunha xestión.

  Así, Begoña Tajes avaliou moi positivamente esta rolda de contactos xa que “a reacción das usuarias e usuarios é moi moi boa, polo momento todos nos transmitiron que están moi satisfeitos co servizo e, ademais, este tipo de encontros permiten que lle poñamos cara a todos”.

 • O Concello de Camariñas reforza novamente os servizos sociais

  O Concello de Camariñas segue aspotando por mellorar a calidade de vida da cidadanía camariñana, e para iso, acaba de reforzar no último presuposto aprobado o pasado mes de Agosto, o servicio de axuda no fogar ( SAF) incrementando o horario de tarde e do fin de semana que empezou xa o pasado sábado dia 21 de Outubro.
 • El Concello de Camariñas amplía el servicio de ayuda en el hogar

  El Concello de Camariñas continúa ampliando el servicio de atención de ayuda a domicilio para aquellas personas que así lo necesiten. En estos momentos hay 69 usuarios, aunque durante la próxima semana ya se dará cobertura a 76. Con esta cifra quedan así cubiertos los denominados de grado tres, que son los que cuentan con mayores dificultades para realizar los servicios de atención y cuidados básicos en el hogar.